Legenda

  -  sportski objekti (1 - nogomet, 2 - lučica, 3 - igralište, 4 - beach volley)

  -  društveni objekti (1 - placa, 2 - crkva, 3 - MO Štinjan, 4 - škola, 5 - groblje)

  -  prirodne ljepote (1 - Turulu, 2 - hidrobaza, 3 - Puntižela, 4 - Monte Kristo, 5 - svjetionik, 6 - Štinjanska luka, 7 - Monte Grosso, 8 - Monumenti, 9 - Katarina)

  -  turistički objekti (1 - Pansion Sport)

  -  gruba skica pješačke staze (16 km)

  -  približne granice naselja / MO Štinjan