Iz starog Štinjana
Placa
Placa
Crkva
Crkva
Placa
Placa
Križ
Križ
Šaliž
Šaliž
Kapelica
Kapelica
Šterna
Šterna
Spomenik palim borcima u NOB-u
Spomenik palim borcima u NOB-u